Från parken har du också en otrolig utsikt över staden och Mount McKinley. Bilden visar en vy över Anchorage från Earthquake park.

Den 27 Mars år 1964 drabbades Anchorage av Nordamerikas starkaste jordbävning någonsin, det så kallade Långfredagsskalvet. Strax utanför Anchorage stad i Earthquake Park kan du se bevis på det enorma skavet, där du kan se hur stora landmassor rört sig.

Anchorage Jordbävning 1964

Bild: Frank K. from Anchorage, Alaska, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons & The U.S. National Archives

Author